Se hvad der sker når der er skybrud:

Opstemning eller opstuvning i hovedkloaksystemet kan optræde, hvis ledningssystemet f.eks. er underdimensioneret, ved forstoppelse, pumpesvigt eller ved højvande i recipient. Dette kan være særlig slemt ved kraftige regnskyl og for at undgå at vandet trænger ind i kælderen gennem f.eks. gulvafløb, kan der monteres et højvandslukke.
Et højvandslukke kræver tilsyn.

Da det hele handler om sikkerhed for der ikke kommer vand ind igen skal man huske på jo vil betale for jo sikrere er man, så man skal gøre op med sig selv om man ønsker en højtvandslukke eller blot ønsker tilbageløbsstoppet.

Derfor tilbyder vi at lave en service aftale så man er sikker på det virker vi er Kesselservice tekniker nr. er 2012112703

Et højvandslukke kræver tilsyn

Da det hele handler om sikkerhed for der ikke kommer vand ind igen skal man huske på jo vil betale for jo sikrere er man, så man skal gøre op med sig selv om man ønsker en højtvandslukke eller blot ønsker tilbageløbsstoppet.

Derfor tilbyder vi at lave en service aftale så man er sikker på det virker vi er Kesselservice tekniker nr. er 2012112703

Højvandslukke
En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket.

Tilbagløbsstop
En anordning, der lukker automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag tilbageløbsstoppet og dette er ikke CE-mærket.

Hvad er det der er årsagen?

Opstemning eller opstuvning i hovedkloaksystemet kan optræde, hvis ledningssystemet f.eks. er underdimensioneret, ved forstoppelse, pumpesvigt eller ved højvande i recipient. Dette kan være særlig slemt ved kraftige regnskyl og for at undgå at vandet trænger ind i kælderen gennem f.eks. gulvafløb, kan der monteres et højvandslukke.

Jeg vil gerne slå fast, at der er meget stor forskel på et højvandslukke og et tilbageløbsstop. Højvandslukket skal iflg. DS432, være godkendt til hhv. fækalieholdigt eller ikke fækaliholdigt spildevand. Højvandslukket skal samtidig, ifølge DS432, være forsynet med mindst to af hinanden uafhængige lukkeanordninger, hvoraf den ene lukkeanordning, som ikke er en pumpe, skal kunne lukkes manuelt og fastholdes i lukket stilling.

  • Stående ledninger (faldstammer) skal tilsluttes efter højvandslukket.
  • Et højvandslukke vil aldrig kunne opnå officiel godkendelse til brug ved fækalieholdigt spildevand, f.eks. fra et kælder WC.
  • Et højvandslukke til spildevand kan være VA – godkendt og skal være CE-mærket.

Det er kun den del af afløbsinstallationen, der er udsat for risiko for oversvømmelse, der må tilsluttes et højvandslukke. Der må ikke tilføres regnvand bag et højvandslukke.

Hvis der er monteret flere gulvafløb til et højvandslukke, skal man være opmærksom på, at der ikke under brug sker oversvømmelse fra et rum til et andet gennem ledningen. Evt. bør et højvandslukke kun lukke for afløb i samme rum.

Et højvandslukke kræver tilsyn. Derfor bør f.eks. mindre lyskasser ikke tilsluttes et højvandslukke.

Ikke VA – godkendte højvandslukkere, f.eks. TH – ventil er ulovlig i Danmark.

Da det hele handler om sikkerhed for der ikke kommer vand ind igen skal man huske på jo vil betale for jo sikere er man, så man skal gøre op med sig selv om man ønsker en højtvandslukke eller blot ønsker tilbageløbsstoppet.

Tilbagløbsstop
http://www.napan.dk/